Σάββατο, Οκτώβριος 20

ΣΕΤΗΠ : Για την ανακοίνωση- καταγγελία του λεγόμενου ως Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων η «ΕΝΩΣΗ» για τις συνθήκες εργασίας στην Teleperformance

Με αφορμή την προσφατη ανακοίνωση- καταγγελία του λεγόμενου ως Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων η «ΕΝΩΣΗ» για τις συνθήκες εργασίας στην Teleperformance…